Advisory Board

Me Too Swedens Advisory Board består utav erfarna personer som stöttar Me Too Sweden i arbetet mot sexuellt våld. 

Thordis

Thordis Elva

Yrke: Författare och föreläsare.

Varför är du engagerad i Me Too Swedens Advisory Board? Jag är en stolt medlem av Advisory Board för Me Too Sweden. År 2017 var jag en av ledarna i Me Too- rörelsen på Island och tog emot priset för Årets person åt MeToo-rörelsens vägnar. Jag har dedikerat min karriär till att bekämpa våld mot kvinnor och tjejer och tänker fortsätta att göra det för Me Too Sweden.

Jessica
Fotograf: Elisabeth Ohlsson Wallin

Jessica Engman

Yrke: Jurist på Krim Advokater.

Varför är du engagerad i Me Too Swedens Advisory Board? Jag är specialiserad på att företräda den som har blivit utsatt för brott. Jag sitter i Me Too Swedens Advisory Board för att hjälpa styrelsen med opinionsbildande arbete, så som bland annat lagändringar, och också för att informera de stödsökarna som vänder sig till Me Too Sweden om vad de har för rättigheter och hur en polisanmälan och brottsutredning går till.

Maria Schillaci

Yrke: Leg. psykolog och författare.

Varför är du engagerad i Me Too Swedens Advisory Board? Jag är engagerad i Me Too Swedens Advisory Board för att jag arbetar med frågor som rör sexuellt våld, rätten till vård efter övergrepp och tillgång till kunskap för barn och unga om kroppslig integritet och sexuella övergrepp. Arbetet för ett jämställt samhälle behöver börja tidigt. Framtidens offer och förövare finns bland dagens barn och unga och vi har allt att vinna på att lyfta dessa frågor tidigt för att skapa en framtid utan sexuellt våld.

Atilla
Fotograf: Julide Yoldas

Atilla Yoldas

Yrke: Journalist, föreläsare och författare.

Varför är du engagerad i Me Too Swedens Advisory Board? Jag engagerar mig för Me Too Sweden för att jag anser att killar och män har ett särskilt stort ansvar att börja engagera sig för jämställdhet och arbeta mot mäns våld. Jag tycker att Me Too Sweden gör ett fantastiskt jobb med att uppmärksamma den här frågan och jag vill bidra så gott jag kan.