Anna

Ledamot

Drivkraft: Att vilja och kunna påverka världen och samhället till det bättre. Alla människors lika värde.

Varför är du engagerad i Me Too Sweden? Att vara engagerad i Me too Swedens arbete känns viktigt, då dess arbete är så vitalt då det belyser det som i så många fall och situationer tystas ned eller förminskas. Me Too symboliserar för mig möjlighet till förändring och flera viktiga aspekter av den kamp som måste fortsätta för att säkerställa allas lika värde och slå sönder det systematiska sexuella våldet mot framförallt kvinnor och flickor.