Hur vi arbetar

Vi förmedlar utsattas vittnesmål via sociala medier och andra kanaler. Med utsatta menar vi alla individer som upplevt sexuellt våld. Vi skapar en trygg gemenskap för utsatta i syfte att bidra till ett “nästa steg” i den enskildes bearbetning.
Vittnesmålen som publiceras är anonyma, inga namn nämns och personen som delar sitt vittnesmål är 18 år eller äldre vid publicering.

Vi stöttar, vägleder och slussar utsatta personer vidare till relevanta organisationer och myndigheter som är ansvariga för respektive område eller fråga.

Vi ökar medvetenheten hos både utsatta och allmänheten genom att sprida kunskap om sexuellt våld i syfte att öka möjligheter för de utsatta i samhället samt arbeta förebyggande. Vi genomför detta på egen hand samt genom samarbeten med andra aktörer.

Event

Våra event genomsyras av information, utbildning, debatt och underhållning. Me Too Sweden jobbar bl.a. med att bryta könsnormer och attityder. Vi tror att en del i det är att arrangera inkluderande event där möjlighet till goda diskussioner etableras. 

Föreläsningar

Inom alla företag, organisationer och skolor behövs förebyggande metoder mot våld och kränkningar samt ett sunt jämställt klimat.  Vi kan erbjuda kunskapshöjande föreläsningar om könsnormer, jämställdhet och våldsprevention med metoder och övningar. Vi erbjuder även konsultation med värdegrundsarbete och policydokument samt equality-coachning av ledningsgrupper och chefer. 

Workshops

Vi arrangerar faktabaserade och lösningsfokuserade workshops där du har möjlighet att lära dig mer om jämställdhet och få möjlighet att ställa frågor till olika experter.

Vi behandlar olika frågor som t.ex.: Hur skapar vi en jämställd arbetsplats? Vilka juridiska skyldigheter har jag som arbetsgivare när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen? Hur kan jag prata med mina barn om könsnormer? Vad har porr för inverkan på oss och våra barn? Vad finns det för stöd för mig som blivit utsatt för ett sexualbrott? Hur kan vi bryta könsnormer? 

Information om kommande workshops finns under kalendarium.

Vi agerar opinionsbildande i frågor som berör sexuellt våld i syfte att gynna de utsatta.

Vi är partipolitiskt obundna men för ett jämställt samhälle så krävs politiska beslut. Därför engagerar och opinionsbildar vi inom frågor som rör jämställdhet. Vi engagerar oss bl.a. i en uppdaterad sexual- och samlevnadsundervisning, bättre resurser till polisen och vården, utbildning inom rättsväsendet m.m.