Deltagare sökes!

För mer information och anmälan kontakta:
Torun Carrfors, mejladress: torun.carrfors@sll.se


Vi som ansvarar för studien är:

Torun Carrfors, leg, sjuksköterska, masterstudent i sexologi
Marie Karlsson, PhD, klinisk psykolog. marie.e.karlsson@mau.se
Eva Elmerstig, PhD, docent. eva.elmerstig@mau.se
Samtliga knutna till Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS), Malmö Universitet.