Dina rättigheter

1) Om du har blivit utsatt för ett sexualbrott så har du rätt att ha ett målsägandebiträde.

2) Ett målsägandebiträde är en person som är med på polisförhören och finns där för att stötta dig genom hela rättsprocessen.

3) Målsägandebiträdet kan hjälpa dig med frågor om skadestånd och föra din talan under rättegången. 

4) Begär ett målsägandebiträde i samband med polisanmälan.

5) Om domstolen beslutar om du har rätt till ett målsägandebiträde så är det gratis.

När det rör sig om sexualmål så kan du som utsatt begära stängda dörrar och begära medhörning. Detta innebär att du inte behöver höras när den person som har utsatt dig är i rättssalen.

Om du har en allvarlig hörsel- eller talskada eller har svårt med språket så har du rätt till tolk

Du har rätt till tolk under hela rättsprocessen det vill säga; polisanmälan, under förundersökningen och under rättegången. 

Källa: Brottsoffermyndigheten


För att läsa mer om dina rättigheter kan du gå till Brottsoffermyndighetens hemsida