Ellen

Ledamot samt Press & Media

Drivkraft: Många. Allas lika rättigheter. 

Varför är du engagerad i Me Too Sweden? Viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att bidra till en bättre värld. Det arbetet behöver fortsätta varje dag.