Frågor & svar

Om organisationen

För att hålla #metoo levande i Sverige. Så länge sexuellt våld finns i vårt samhälle finns MeToo.

Vi är en partipolitisk och religiöst obunden organisation.

I nuläget finansierar Me Too Sweden av sina medlemsavgifter, donationer och intäkter från föreläsningar.

1) Vi förmedlar utsattas vittnesmål via bl.a sociala medier.

2) Vi stöttar, vägleder och slussar utsatta personer vidare till relevanta organisationer och myndigheter.

3) Vi arbetar med att öka medvetenhet hos både utsatta och allmänheten genom att sprida kunskap om sexuellt våld och arbeta förebyggande. Vi föreläser, håller manifestationer och panelsamtal.

4) Vi agerar även opinionsbildande. 

Läs mer om hur vi arbetar här. 

Vill du engagera dig så är du välkommen att maila till info@metoosweden.se .

Handlar eventet om sexuellt våld eller är kopplat till sexuellt våld kan du maila information om ditt evenemang till info@metoosweden.se

Information och begrepp

Kvinnorättsaktivisten Tarana Burke skapade kampanjen #metoo redan år 2006 i syfte att visa unga svarta kvinnor att de inte var ensamma i sin utsatthet. 

Hösten 2017 drog kampanjen igång igen, då av skådespelaren Alyssa Milano i syfte att visa hur utbrett det är med sexuellt våld. 

#metoo nådde Sverige via sociala medier och den 22 oktober 2017 hölls en stor manifestation på Sergels Torg. Tusentals människor närvarade, alla stora mediahus liverapporterade och i fjorton städer i Sverige så arrangerades metoo-manifestationer. Detta var dagen då metoo togs ut på gator och torg. Detta var också starten på en revolution i Sverige.

Veckorna efter kom 100 000-tals kvinnor fram och berättade om de sexualbrott de blivit utsatta för. Inte mindre än 70 000 personer skrev på olika upprop från olika branscher.

#metoo har nått många andra länder och fortsätter att vara ett omdiskuterat ämne i media, skolor, på arbetsplatser och bland privatpersoner.

Sexuellt våld är kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Det kan vara allt från förnedring och trakasserier till våldtäkt. Att tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar räknas som sexuellt våld. Sexuella trakasserier och sexuella ofredanden ingår i begreppet sexuellt våld. Det är personen som blir utsatt som bestämmer vad som känns obehagligt. 

Sexuella trakasserier 
– skola, arbetsplatser och inom vården
– online och offline
– regleras i diskrimineringslagen 

Sexuella ofredanden 
– i det offentliga, i hemmet 
– online och offline 
– regleras i brottsbalken 

Några exempel på sexuellt våld
– tafsningar
– att skicka oönskade bilder på könsdelar
– sexuellt kroppsspråk t.ex. juckrörelser
– sprida sexuella rykten
– våldtäkt eller annan sexuell handling som kan jämföras med ett samlag

“Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen för sexualbrott.
I den nya lagen betonas att sex ska vara frivilligt och den som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja kan dömas för våldtäkt.”
Polisen

Källa: www.polisen.se, www.umo.se 

Ordet syftar till sexuella bilder och videor som sprids i syfte att hämnas.

Sedan år 2018 är det brottsligt att göra intrång i någon annan persons privatliv genom att sprida bild, video eller annan uppgift om någons sexualliv. Även bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation samt bild på någons helt eller delvis nakna kropp.

Enligt brottsbalken 4 kapitlet 6 c § ska den som därigenom gör sig skyldig till olaga integritetsintrång dömas till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt ska gärningspersonen enligt 6 d § dömas för grovt olaga integritetsintrång till fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år.

Hämndporr kan även vara ett Upphovsrättsbrott.

Källa: Brottsbalken 4 kapitlet 6 c § , www.riksdagen.se

Ordet syftar till en strukturell allmän förtryckande manlighetskultur.

Det är normer som berättar hur män och pojkar förväntas vara och agera och som är skadlig både för personen i fråga, dess omgivning och hela samhället.

Exempelvis på en sådan norm är “pojkar ska inte gråta”. 

De är evolutionära överlevnadsmekanismer. Om en person blir utsatt för ett övergrepp kan den reagera på olika sätt, nedan följer några olika reaktioner. Vilken mekanism en tar till beror delvis på situationen och delvis på vilka inlärningserfarenheter en har.

Fight:
På svenska kallas det för kamp eller fäkta. Ett ökat adrenalinpåslag vid en hotfull situation kan göra att vissa personer instinktivt reagerar med att kämpa emot.

Flight:
På svenska kallas det för flykt eller fly. Ett ökat adrenalinpåslag vid en hotfull situation kan göra att vissa personer instinktivt reagerar med att fly.

Frozen fright:
På svenska kallas det frysrespons. Det är en reaktion som gör att en inte kan göra motstånd. Personen drabbas av en dödsskräck och total handlingsförlamning. Hos djur så leder frysresponsen i de flesta fall till att angriparen avstår från ytterligare attacker. Frysresponsen är en av de vanligaste reaktionerna vid sexuellt våld.

Fawn:
På svenska kallas det inställsamhetsrespons. En hotfull situation kan göra att vissa personer instinktivt reagerar med att vara angriparen till lags. Detta sker efter att personen, mer eller mindre medvetet, gjort en bedömning av hur de ska överleva.

Källa: www.psykologiguiden.se