Isabella B

Ledamot

 Drivkraft: Ett samhälle fritt från sexism, orättvisor och förtryck.

Varför är du engagerad i Me Too Sweden? Jag vill inte stå bredvid när andra kämpar för det samhället     som jag vill förverkliga. Genom Me too Sweden har jag möjlighet att kämpa för ett samhälle fritt från sexuellt våld.