Martina

Ledamot

Drivkraft: En av mina starkaste drivkrafter är mitt rättspatos. Jag lever med övertygelsen att vi alla har lika värde, och ska bli behandlade lika och väl – oavsett kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller dylikt. Därför blir jag oerhört illa berörd av vetskapen att så många människor får sina liv förstörda av t.ex. sexuellt våld – dessutom ofta utan att gärningspersonen får en rättslig påföljd. Varför ska en person få ta sig rätten att göra så mot en annan människa? 

Varför är du engagerad i Me Too Sweden? Jag och väldigt många med mig går med erfarenheter av sexuellt våld. Me Too Sweden jobbar för ett samhälle fritt från just detta, och det är det samhälle som jag vill att mitt och alla andra jordens barn ska få växa upp till. På vägen dit försöker vi skapa samtal, opinion, utbilda, engagera och förändra i stort som smått. Att få vara med och bidra i det viktiga arbetet är för mig en ära och en självklarhet.