Om medlemskap i Me Too Sweden

Det här innebär ditt medlemskap:

Me Too Swedens verksamhet finansieras av medlemsavgifter och frivilliga bidrag. Ditt bidrag är viktigt för vårt fortsatta arbete mot ett jämställt samhälle för alla.  

Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Vi arbetar framförallt med utbildning, information, politisk påverkan samt att stärka kvinnors och ickebinäras ställning i samhället.

Som medlem får du våra nyhetsbrev och inbjudan till seminarier under året. Du får även möjlighet att engagera dig i någon av våra kommittéer.

Så här fungerar det att vara medlem:

– Du betalar medlemsavgiften
– Du har rösträtt (när du har betalat årsavgiften)
– Du får nyhetsbrev till den mejl du uppger
– Du får kallelsen till årsmötet till den mejl du uppger
– Vi kontaktar dig när det är aktuellt att förnya medlemskapet

Bankgiro:

Sätt in valfri summa (minimum 150 kr och uppåt) på bankgiro 282-7830. Märk betalningen med ditt personnummer och “Medlem”.

Swish:

Swisha valfri summa (minimum 150 kr och uppåt) till 123 496 6180. Märk betalningen med ditt personnummer.

– Du betalar årsavgiften
– Inga personuppgifter sparas
– Du har inte rösträtt
– Du får inga nyhetsbrev
– Du får inga kallelser till årsmöten
– Gäller endast 1 år i taget
– Eftersom vi inte sparar dina personuppgifter så behöver du själv förnya ditt medlemsskap genom att betala in medlemsavgiften och märka betalningen med “Stödmedlem”.  

Bankgiro:

Sätt in valfri summa (minimum 150 kr och uppåt) på bankgiro 282-7830. Märk betalningen med “Stödmedlem”.

Swish:

Swisha valfri summa (minimum 150 kr och uppåt) till 123 496 6180. Märk betalningen med “Stödmedlem”.