Medlemsinformation

Me Too Swedens verksamhet finansieras av medlemsavgifter och frivilliga bidrag.

Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Vi arbetar framförallt med utbildning, information, politisk påverkan samt att stärka kvinnors ställning i samhället.

Som medlem får du nyhetsbrev och inbjudan till seminarier under året. Du får även möjlighet att engagera dig i någon av våra kommittéer.

Du betalar medlemsavgiften
Du har rösträtt (när du har betalat årsavgiften)
Du får nyhetsbrev till den mail du uppger
Du får kallelsen till årsmötet till den mail du uppger
Vi kontaktar dig när det är aktuellt att förnya medlemskapet

Bankgiro:

Sätt in valfri summa (minimum 50 kr och uppåt) på bankgiro 282-7830. Märk betalningen med ditt personnummer och “Medlem”.

Swish:

Swisha valfri summa (minimum 50 kr och uppåt) till 123 496 6180. Märk betalningen med ditt personnummer.

Du betalar årsavgiften
Inga personuppgifter sparas
Du har inte rösträtt
Du får inga nyhetsbrev
Du får inga kallelser till årsmöten
Gäller endast 1 år i taget
Eftersom vi inte sparar dina personuppgifter så behöver du själv förnya ditt medlemsskap genom att betala in medlemsavgiften och märka betalningen med “Stödmedlem”.  

Bankgiro:

Sätt in valfri summa (minimum 50 kr och uppåt) på bankgiro 282-7830. Märk betalningen med “Stödmedlem”.

Swish:

Swisha valfri summa (minimum 50 kr och uppåt) till 123 496 6180. Märk betalningen med “Stödmedlem”.