Om Me Too Sweden


För ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.


Vår värdegrund

Feministisk värdegrund
Allt vi gör och all verksamhet vi bedriver utgår från ett feministiskt perspektiv. Jämställdhet är vår viktigaste fråga och vi strävar efter ett jämställt Sverige.


Gemensamt engagemang

Allas engagemang, oavsett könsidentitet, är viktigt för att uppnå jämställdhet. För att engagera fler anordnar vi föreläsningar och workshops där möjlighet till goda diskussioner etableras.


Bryta könsnormer och förändra beteende

Eftersom vi inte lever i ett jämställt samhälle idag så anser vi att vi måste förändra våra normer och beteendemönster för att kunna få en förändring. Vi måste framförallt stoppa machokulturen (läs mer om machokultur här) men även jobba för ett mer öppet samhälle. Vi fokuserar mycket på sexuellt våld och även sexuellt samtycke. Självklart är frågor som jämställd föräldraledighet och lika löner också viktiga frågor som måste lyftas.


Ansvar

Vi som jobbar med Me Too Sweden är lojala mot varandra och uppdraget att kämpa för ett jämställt Sverige. Vi är pålitliga på så sätt att allt enskilda individer berättar omfattas av en strikt tystnadsplikt. Vi bryr oss om oss själva, varandra och alla i samhället. Vi tar avstånd från droger och andra olagliga preparat.


Legalitet

Lagar ska följas och det är aldrig okej att hänga ut enskilda personer. Vi är inte de som ska döma förövarna, det är rättssystemets ansvar. Vi tar aktivt avstånd från personer, organisationer och företag som begår olagliga handlingar.


Respekt

Vi respekterar alla individers lika värde, frihet och värdighet. All form av diskriminering av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning är förbjuden. Om diskriminering skulle förekomma så kommer personen i fråga att konfronteras och eventuell uteslutning ur organisationen kan förekomma.


Effektivitet

Vi strävar att ge så många som möjligt återkoppling, hjälp eller stöd på så kort tid som möjligt.


Målinriktat

Vårt stora mål är att göra Sverige jämställt men på vägen har vi delmål som vi jobbar mot och utvärderar. Till exempel att engagera fler chefer i jämställdhetsfrågan samt bryta könsnormer.