Silvia

Ledamot

Drivkraft: Min stora drivkraft är att bryta de könsnormer som finns i samhället idag, att vi skall få jämställdhet och att mänskliga rättigheter skall gälla alla.

Varför är du engagerad i Me Too Sweden? Jag vill engagera mig och bidra till en förändring i samhället, kämpa mot det sexuella våldet mot kvinnor och se till att kvinnors/tjejers röster blir hörda!