Tal från manifestationen mot Kommersiell Sexuell Exploatering

Vi anordnade manifestationen den 22 oktober för att lyfta debatten om sugardejting, som är en form av prostitution där främst yngre kvinnor utnyttjas av framför allt äldre män. Genom manifestationen ville vi tillsammans med andra organisationer synliggöra vad som behöver göras för att få ett stopp på kommersiell sexuell exploatering.

Se manifestationen här:

Några av talen går att läsa nedan: 

“Varje dag möter Novahuset personer som har blivit utsatta för sexuell exploatering, prostitution och andra former av sexuellt våld.Vi är ute på skolor och möter barn och unga i vårt förebyggande arbete, vi är i genomsnitt ute i 9 klasser per vecka, vi möter en verklighet där merparten av de som växer upp idag har varit utsatta för våld och kränkningar, framförallt på internet. Barnen vittnar om nedsättande kommentarer, oönskade bilder, förslag på att skicka material eller tvingas utföra sexuella handlingar mot betalning.Vi kan inte skydda personer från att bli utsatta eftersom det inte är en homogen grupp och det är aldrig den utsatte som bär något som helst ansvar för vad som har hänt.

Samtidigt som vi behöver bli bättre på att ge stöd till utsatta måste vi få stopp på förövare. Vi kan se till att personer inte känner att det är okej att gå över andras gränser. Det får inte finnas en efterfrågan och marknad på individers kroppar.Genom att arbeta preventivt, förstå maktmekanismerna bakom förövare kan vi få ett slut på det vi pratar om idag.Vi ska inte behöva möta barn i 10-12 årsåldern som tror att sex måste innefatta våld för att vara på riktigt, eller att förväntningarna på sexuell interaktion innefattar smärta och att tvingas över sina psykiska och fysiska gränser. Vuxna bör vara förebilder och prata där vi möter våra och andras barn i dessa frågor. Vi måste prata sex, vad som är okej och inte, hur det ska kännas och vilka rättigheter och skyldigheter varje individ har. Vuxna har som sitt ansvar att lära barn att vänta och gå över gatan när trafikljuset är grönt, de måste också få en möjlighet att lära sig se, tolka och veta med 100% säkerhet när samtyckes-ljuset är grönt.

Det finns många krafter i samhället som vill backa utvecklingen, vi måste erbjuda unga en motkraft till dessa, vi kräver ett klimat där sexuellt våld aldrig tolereras.Verksamheter som våra behövs och vi ska säkerställa existensen för det förebyggande arbetet.Vi kan förhindra att personer som vill utnyttja andras kroppar skapas och att negativa beteenden normaliseras.

Inget kommer stoppa oss från att fortsätta kämpa för ett samhälle fritt från sexuellt våld!”

“Jag ska egentligen inte behöva vara här. Du som lyssnar på våra tal idag ska egentligen inte behöva vara här för att lyssna. Vi hade kunnat lägga vår tid på något vi känner att är utvecklande för oss, kanske läst en bok eller besökt en gammal vän. Att vi ens ska behöva ha en manifestation mot kommersiell sexuell exploatering är så svårt att greppa, men så länge det ser ut som det gör är det så viktigt att vi samlas. 

När jag ser min treåriga dotter ser jag ett litet barn som överöser alla omkring sig med kärlek. Jag ser en liten flicka som med ett barns naivitet tror gott om precis alla. Likaså har jag fått berättat för mig att jag älskade alla människor när jag var barn. Jag trodde inte att det fanns någon som ville ont. Ändå tog sig någon rätt att förstöra detta. På grund av att så många män och pojkar har en vilja att äga våra kroppar. Jag vill inte att ni ska tycka synd om mig. Det jag vill är att ni ska bli arga tillsammans med mig, kämpa tillsammans med mig, för jag tror att om vi är tillräckligt många som kämpar för samma mål kan vi nå en förändring och en medvetenhet om att kroppar aldrig kan vara till salu. 

Jag levde som prostituerad under fem års tid. Det är inte lätt att berätta det här för er. Likaså var det inte lätt att träffa män som trodde sig äga mig för att de köpt en timme eller två av min tid. Att unga tjejer luras in i prostitution genom att bilden av sugar dating glamoriseras är så otroligt sorgligt. Även om det i vissa fall börjar med några sedlar emot att enbart gå och äta en god middag med männen krävs det tillslut alltid en motprestation. Den där middagen byts snabbt ut mot sexuella övergrepp. Under tiden jag hade en sugar daddy var jag inget undantag till den regeln. Att jag väljer att gå ut med min historia och berätta vad jag varit med om är för att vara rösten åt kvinnan som inte kan eller vågar berätta om det som händer henne. Jag hoppas att få den femtonåriga tjejen som precis träffat sin första torsk att förstå att hon inte är ensam och att det finns hjälp att få. Jag vill visa trettioåringen som är ärrad efter år av prostitution att det finns ett liv efteråt, att det även om det känns svårt just nu inte kommer vara lika svårt för alltid. Jag vill hjälpa sjuttonåringen som överväger att skaffa en sugar daddy att tänka en gång till, för det är inte värt att ge bort sin kropp för pengar eller gåvor.  

Som medlem i inte din hora vill jag förändra synen på prostitution som något självvalt. Även om någon tar beslutet att träffa torskar finns det ett problem i grunden. Oavsett om det rör sig om tvång, om det rör sig om ett missbruk eller om personen har en helt annan anledning till att erbjuda sin kropp för pengar, kan aldrig en människa vara till salu. Jag vill se ett stöd till oss som hamnat i prostitution, att samhället gör sitt yttersta för att hjälpa och stötta oss, både känslomässigt genom till exempel traumabehandling och rent praktiskt genom till exempel höjd norm för existensminimum. Jag vill att böter tas bort från straffskalan, att våra förövare döms till fängelsestraff och inte bara behöver betala pengar som om det vore en felparkering de åkt fast för. Jag vill att vi som blivit offer för prostitution, både om det varit påtvingat av en annan människa eller om det varit genom vårt eget initiativ, ska få brottsofferstatus. Jag vill att vi talar om prostitution och sexuella övergrepp i sexualundervisningen i skolan, och att samtalet även ska få en plats i vanliga familjer ur alla samhällsklasser. Jag vill ta bort stigmat och att vi lägger skulden hos förövaren där den hör hemma så att vi inte längre ska behöva skämmas över det vi varit med om.  Ingen människa ska idag år 2020 leva i en situation där sälja sex känns som den enda utvägen. Ingen ska behöva bli inlurad i prostitution genom en förskönad bild av sugar dating. Jag skriver under på åsikten att alla sugar dating hemsidor ska utredas för koppleri och att alla så kallade sugar daddys ska dömas för sexköp. Sugar dating är ingenting annat än prostitution.

Tack att ni är här idag och tack för att ni lyssnar.”

“Först vill jag tacka Me Too Sweden för inbjudan och för att ni än en gång sätter strålkastaren på de kvinnor som utnyttjas i den svenska sexindustrin.

Det som vi ser som ett växande problem idag är de unga svenska tjejer som luras och lockas in i sexhandeln. De flesta av de kvinnor vi träffar känner sig pressade att sälja sex och gör det inte frivilligt. Många har multipla sårbarheter och en bakgrund av sexuella övergrepp.

Vi vet att faktorer som ekonomisk sårbarhet, tidiga erfarenheter av sexualiserat våld och psykisk ohälsa bidrar till att en person faller offer för sexindustrin. Att vara ung är också en faktor som gör en sårbar för att luras och lockas in i sexhandeln.

Under våren har vi fått flera samtal från unga svenska tjejer som mår otroligt dåligt och söker stöd och rehabilitering. Deras behov har varit så stora att vi inte kunnat ta emot dem i vårt skyddade boende. Många tjejer blir bollade mellan socialtjänsten och psykiatrin och får inte stöd. Det finns ett stort behov i Sverige efter rehabilitering för minderåriga och tonåringar som blivit utnyttjade inom sexhandel, så som webcam och sugardating.

Sugardating är ett sätt för sexhandeln att normalisera prostitution. Det är en modern form av prostitution, ett nytt namn och en ny typ av rekryteringsmetod. Det är inte alltid tydligt att det handlar om sexköp eller prostitution men i de alla flesta fall är det det.

Talita 
Talita hjälper kvinnor som vill lämna sexhandeln och erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål. Många av de kvinnor som kommer till vår mottagning eller vårt skyddade boende i Stockholm lider av PTSD. De har symptom som ångest, panikattacker, depression, mardrömmar och självmordstankar. 

Vi erbjuder akut stöd och långsiktig rehabilitering. Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande, både i Sverige och utomlands. Om polis eller socialtjänst vill slussa en kvinna till oss kan de nå oss på vår jourtelefon dygnet runt, alla dagar i veckan. Alla kvinnor som kommer till oss får frågan om de vill stanna och ingå i vårt ettåriga rehabiliteringsprogram med fokus på trauma. 

Vi har varit i kontakt med kvinnor från 30 olika länder. De har tagits till Sverige för att utnyttjas i prostitution här. Vissa av dem har varit minderåriga. Den yngsta tjejen har varit 16 år. 

Hope
Hösten 2017 satt jag med två av våra klienter på vårt skyddade boende. Jag frågade dem om Me Too var stort i deras hemländer. En tjej sa ”jag följer kampanjen varje dag”. Hon berättade att Me Too rörelsen har slagit hål på en bubbla, att kvinnor i hennes hemland för första gången får berätta om sexuellt utnyttjande och sexualiserat våld. Kvinnan var chockad för hon hade aldrig tidigare förstått att tafsa på någons kropp är fel eller olagligt. 

Kvinnan har själv blivit utnyttjad på fruktansvärda sätt. Hon vet att människor förgripit sig på henne men våldet har stegvis normaliserats så som det gör för många kvinnor i sexhandeln när misshandel, nedvärderande ord och sexualiserat våld är vardag. Hon berättade att ”när jag läste ett inlägg på sociala medier som att en tjej blivit tafsad på insåg jag för första gången omfattningen av mitt eget utnyttjande. Det var som ett uppvaknande för mig. Jag fick nya perspektiv på våld.”

Efter Me Too fick hon mod att berätta för polisen om sina förövare. Efter många månaders förundersökning fälldes hennes förövare i tingsrätten för människohandel. Kvinnan har idag fått skyddad identitet, talar flytande svenska och arbetar heltid i ett storkök. Hon fick stöd och skydd från samhället, men först efter att hon själv fått en insikt om vad sexuellt våld var.
*Hope är ett fiktivt namn

Pornografi 
Vi ser även en ökande trend av unga personer som groomas till att sälja sexualiserade bilder och filmer på sig själva. Allt ifrån avklädda bilder på bloggsidor till filmer med olika typer av onani eller penetrering. Vi skulle beskriva det som prostitution framför en kamera. 

Talita har också startat ett nytt projekt i år som riktar sig till tjejer mellan 13-25 år som varit utnyttjade inom pornografiindustrin. Jag är anställd i detta projekt och kommer till våren att erbjuda rehabilitering för denna målgrupp på vår mottagning i Stockholm och via zoom.

Otroligt viktigt att tjejernas röster får komma tilltals även inom pornografiindustrin. Vi kommer parallellt med rehabiliteringen att erbjuda tjejerna att i intervjuer få berätta sin berättelse och sina erfarenheter av web cam sex och pornografiindustrin.

Me Too
Vi tycker att Me Too lyckas lyfta problematiken i hela spektrat. Allt ifrån oönskade komplimanger och närmanden till brutalt våld eller prostitution. Vi ser en större medvetenhet hos både kvinnor och män, vuxna och barn i Sverige och världen över.

Vi tycker det är viktigt att kvinnor själva får komma till tals och genom Me Too har vi fått höra hundratals och tusentals röster från kvinnor som tidigare varit tystade. Det är viktigt att de får berätta sina berättelser och själva få sätta ord på vad de varit med om. Hela rörelsen har betytt otroligt mycket får de kvinnor som vi möter.

Tack. Sverige är inte det samma efter Me too. Vi vill hylla Me too rörelsen och vi firar att Me too lever vidare. Tre år efter Me too så fortsätter vi dagligen att arbeta för att kvinnors kroppar skall få vara en fristad fri från våld och övergrepp. Tack för det ni gör. 

Sedan vill jag bara skicka en hälsning till alla ni som lyssnar och själva har varit utsatta för våld. Det finns hopp och livet kan bli bättre. Våga berätta och sök hjälp. Du är inte ensam.”

“Hej!
Jana heter jag och jobbar som gruppchef på en grupp på stockholmspolisens Människohandelssektion. Tack till alla er som är här idag!

I Stockholm har polisen sedan ett år en sektion som får arbeta riktat mot människohandel och prostitution. Det är unikt så Polisregion Stockholm är ensam om att ha en helt sektion som jobbar mot detta. Ute i landet är det grupper eller enskilda drivna medarbetare som gör jobbet. Vårt uppdrag är stort och vi är få. Vi behöver bli fler för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Och mina fantastiska kollegor i övriga delar av landet behöver få samma chans att kraftsamla i det viktiga arbetet mot den brottskategori som näst efter vapen och narkotika genererar mest kriminella tillgångar- i världen!

På olika nätforum återfinns den mesta annonseringen avseende sexuella tjänster. Det finns på öppna escortsidor och på olika forum som kräver inlogg. Det finns i appar och chattprogram i våra smartphones och i olika spelchattar för att nämna några. Idag har vi pratat mycket kring det som omskrivs som “Sugardating”. Dessa sidor säger sig förmedla dating men vi har bara senaste året domar avseende både människohandel och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling där vi funnit brottsoffren på denna typ av hemsidor. Det är tydligt att plattformarna utnyttjas som ett sätt att förhandla om sexuella handlingar från barn mot ersättning och en yta för människohandelsnätverk att agera på. Polisen behöver bättre verktyg för att komma åt forum på nätet där vi ser att detta förekommer. Nätet är en parallell värld med den fysiska men det är helt andra spelregler vilket försvårar för oss som myndighet.

Till dig som är förälder och tittar idag. Prata med dina barn om sexuella övergrepp på nätet. Var nyfiken- skuldbelägg inte! Vi ser barn i prostitution i Sverige som kommer från alla delar av landet, alla socioekonomiska grupper. Polisen kommer in i ett skede när brottet och skadan redan har skett. Och detta har oftast följts av en lång groomingprocess, tidigare övergrepp eller självskadebeteende. När ett barn tillslut går med på att erbjuda en sexuell handling i utbyte mot ersättning så er det bara kulmen av flera processer.

Det enda vaccin vi har mot att unga ska hamna i prostitution är kunskapshöjande insatser för att lyckas bättre i vårt förebyggande arbete. Där behöver hela samhället kraftsamla. För skolor, föräldrar, socialtjänst, polis. Ja alla yrkesverksamma som träffar barn. Våga prata med barn som kommer hem med dyra smycken, kläder eller kontanter om var de kommer ifrån. Och förstå att de barn som får ersättning i utbyte mot sexuella handlingar är att anse som brottsoffer. Oavsett hur ersättningen ser ut, om det är narkotika, pengar, dyra middagar eller märkeskläder. Barnet som tar emot ersättningen har inte gjort något fel- skulden ligger hon gärningsmannen som stått för ersättningen.

Prata med männen och våra unga pojkar- det är framtidens sexköpare. Det är deras efterfrågan som gör Sverige till en attraktiv marknad för människohandelsnätverken som exploaterar människor i sexuella syften. Det behöver vi motverka med kraft. Som förälder kan du ta snacket med din son om vad samtycke är. Om att man inte kan köpa samtycke och att sexköparnas efterfrågan skapar en marknad för människohandelsnätverk. Vi måste våga diskutera porr och dess påverkan på efterfrågan av sexuella tjänster mot ersättning. Vi ser det om och om igen i vårt arbete. En tidig debut, ett skadligt brukande. Porren finns som en röd tråd!

Till dig som är politiker.
Lagstifta fram och ge polisen möjligheten att röra sig på internet. Vi behöver kunna vara där brotten sker precis som att vi kan patrullera och spana på gator och torg i vår fysiska värld. Utred möjligheten att alla som befinner sig i prostitution ska anses som brottsoffer. Vuxna i prostitution och de som utsätts för koppleri av normalgraden får inte målsägande status idag. De har därmed inte rätt till ersättning eller stöd under rättsprocessen. Utred hur alla hemliga tvångsmedel kan användas vid brott med lägre straff än minst två år om det handlar om sexualbrott och brott mot särskilt utsatta brottsoffer.

Vi har en samtyckeslag som kräver att det ska finnas samtycke vid sex. Parallellt med det har vi en sexköpslag som säger att du kan komma undan grovt brott (våldtäkt) om du är beredd att betala för samtycke i någon form av ersättning. Det är en rättslig paradox som måste ses över och där vi som samhälle måste bestämma oss för vilka normer vi vill sätta och hur vi ska se på människohandel och prostitution. Min liksom flera andras erfarenhet säger att det handlar om betalda övergrepp. Polisen behöver fortsätta växa så att vi inte behöver prioritera så hårt mellan olika problembilder. Och i de regleringsbrev som skrivs behöver det vara tydligt att även denna brottskategori ska prioriteras. Det påverkar min och mina kollegors möjlighet att jobba framgångsrikt mot människohandel, världens tredje mest lukrativa brottsform.

Tack för mig.”

“Det känns jättefint att få avsluta detta. Tack alla fantastiska talare och tack Me Too Sweden för att ni är så snabba på bollen och samlar oss alla. Och ett särskilt tack till Merly och Zoe.

Jag hade äran att också hålla tal på plattan i Sthlm när Metoo Swedens första manifestation ägde rum. Plattan var fylld och det var fullt mediepådrag. Det var mäktigt. Idag är vi lite färre som tittar. Metoo HAR gett effekt. I Sverige och globalt. Men inte hela vägen. 

En av de mäktigaste sakerna för mig med metoo var att personer som utsatts och utsätts i prostitution och trafficking fick en stark röst. Jag kommer aldrig glömma den andra manifestationen på Norrmalmstorg som hette #ViTrorPåEr – efter att en kvinna blivit gruppvåldtagen i Fittja. Ett arrangemang som metoo sweden arrangerade där jag delade taltid med Gabriella Kärnekull Wolfe från Inte din Hora. 

Gabriella sa bland annat “Blir man stämplad som hora kan man inte räkna med någon upprättelse. En hora kan inte bli våldtagen. Vi har rätt till vår kropp och vår sexualitet precis som alla andra. Vi kräver att bli bemötta med respekt och omtanke som alla andra. Vi vill bli sedda, lyssnade på och ha samma rättigheter som alla andra. Jag är människa. Jag är inte din hora.” 

Dom orden är en plattform för det vi pratar om idag. Jag är SÅ tacksam för att både “#InteDinHora och #UtanSkyddsnät har gått från metoo-upprop till att bli egna organisationer som gör livsviktiga arbeten varje dag. Både det vi ser men framförallt det vi inte ser: det stöd som de ger varandra då samhällets skyddsnät har enorma brister.

För er som varit med från början av den här liven hörde min medkämpe Malin från Realstars berätta om att hyrflickvän.se är en fejkad sugardatingsida som gick live i smyg under förrförra helgen och resulterade i att 808 män registrerade sig på bara tre dagar, varav en av sex – av dessa mail – sökte efter att “hyra” barn. 

Den fick stor spridning. Nästan varje media skrev om det. Vi har fått över 6 miljoner i potentiella läsare och då är inte ens TV medräknat. Och på samtliga ställen kunde vi slå fast att sugardating är förtäckt prostitution. Vi har fått sprida kunskap om prostitutionens verklighet, slå hål på myter om sexköp, informera om brottet och berätta var en kan få hjälp.

Var jag än kollade i flödet på sociala medier hade folk delat den fruktansvärda nyheten om hur många män som registrerat sig för att “hyra” en flickvän – och hur många som valde att de ville “hyra” ett barn. 

Bara två dagar senare släppte vi en debattartikel med 7 st krav. Vi släppte den på 3 årsdagen för metoo tillsammans med många av talarna idag – över 10 organisationer som jobbar mot sexköp och människohandel eller inom Metoo-rörelsen gick samman . Men den fick tyvärr inte lika stor spridning. 

Därför kommer jag läsa upp dessa krav nu. För om någon missat det är det just på grund av att skapa förändring vi gör allt detta. 

Därför kräver vi av berörda myndigheter samt regeringen:

  1. Att alla som utnyttjas i kommersiell sexuell exploatering får det stöd som behövs samt se över brottsofferstatus. Som Jana sa – luckan mellan sexköpslagen och sexköpslagen är en rättslig paradox som det ser ut idag. 
  2. Att straffen för sexköp skärps.
  3. Att sugardatingsajter, eskortsajter och liknande sidor utreds för koppleri. Det bör tillsättas en utredning för att se vad mer som kan göras för att stoppa denna typ av sidor.
  4. Att polisen får mer resurser för att kunna prioritera spaningsarbete även på sugardatingsidor.
  5. Att det tillsätts resurser för uppsökande verksamhet för att identifiera utsatta i ett tidigt skede, även i de forum sexköpare befinner sig och skapar sin egna oemotsagda värld
  6. Att dömda sexköpare och sexköpare som söker hjälp, likt i Frankrike, får betala för en adekvat kurs kring prostitutionens verklighet samt i empati, samtycke, maktstrukturer och jämställdhet.
  7. Att det ska informeras om sugardating, människohandel, grooming, pornografi och annan kommersiell sexuell exploatering i det nya kunskapsområdet “Sex och relationer” – som alla lärare nu ska utbildas inom.

Googla gärna upp debattartikeln som publicerades i GP “Vi måste ta krafttag mot de digitala bordellerna” – och sprid den. 

På tisdag kommer nästa steg – där vi kommer djupdyka i sexköparnas dolda värld – genom både en SIFO undersökning och en rapport. Följ med oss då och sprid gärna kunskapen vidare även då! 

För ännu en gång – vi gör inte det här för att vi tycker att det är kul. Som Merly – @viskansviol sa – det här är inte vårt fritidsintresse! Vi gör det för att skapa förändring. Och i och med denna manifestation lägger vi över ansvaret för nästa steg till våra makthavare som har möjlighet att skapa dessa förutsättningar.”