Toia

Suppleant

Drivkraft: Jag är privilegierad att leva i ett demokratiskt land, så ser det som min skyldighet att agera och bidra när jag ser/upplever orättvisor.

Varför är du engagerad i Me Too Sweden? Jag ser värdet av att metodiskt arbeta för att motverka sexuellt våld och där vill jag vara med, för att påverka!